Grupperådsmøde 2018

Grupperådsmøde 2018

Dette er siden hvor alt det vigtige til Grupperådsmødet 2018 vil være at finde

Grupperådsmøde er spejdersprog for generalforsamling

Se både herunder og de vedhæftede filer

 

Som udgangspunkt følger vi denne dagsorden, den endelige kommer før mødet:

Dagsorden
a.      Valg af dirigent og referent.
b.      Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på
        hvad gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier
        og udvikling.
c.      Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til
        godkendelse.
d.      Behandling af indkomne forslag.
e.      Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
        1. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med
            hovedindsatsområder for indeværende år 
        2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde
            m.v.
        3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder
            fastsættelse af medlemskontingent
f.      Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under
        hensyntagen til § 14, stk. 5 
g.      Valg til bestyrelsen af: 
        1. bestyrelsesformand
        2. kasserer
        3. unge
        4. ledere, herunder mindst en gruppeleder 
        5. forældre 
        7. suppleanter

h.      Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet
i.      Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet
j.      Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.
k.      Eventuelt